ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1247 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนไชย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               การประชุมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาท อำนาจและหน้าที่ รวมทั้ง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งรายละเอียดของระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565