ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ"สภากาแฟ" ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมฯในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ