ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2565 เปิดดู 1309 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะฯ


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะฯ
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.45-14.20 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะฯ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย