ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2565 เปิดดู 1268 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดเชียงรายให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 4


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดเชียงรายให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดเชียงรายให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย