ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย " ศึกมวยไทยพญามังรายมหาราชกุศล ครั้งที่ 2 "


 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565  

          เวลา 19.30 น. นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย  " ศึกมวยไทยพญามังรายมหาราชกุศล  ครั้งที่ 2 " ณ เวทีมวยชั่วคราว ลานล้านเมือง  ตลาดล้านเมือง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

          นายวราดิศร  อ่อนนุช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย  " ศึกมวยไทยพญามังรายมหาราชกุศล  ครั้งที่ 2 " ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ และ พัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มั่นคงและยั่งยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี พร้อมดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในกีฬามวยไทยให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นเอกลักษ์ของชาติ สร้างทัศนคติที่ดีสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งส่งเสริมกีฬามวยไทยอาชีพให้มีมาตรฐานสู่สากล  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ เวทีมวยชั่วคราวลานล้านเมือง  ตลาดล้านเมือง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

          โดยมีการแข่งขันมวยไทย  "ศึกมวยไทยพญามังรายมหาราชกุศล"  ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมการอบรมคลินิกมวยไทย  SEED มวยไทย "เมล็ดพันธุ์ใหม่  หัวใจรักษ์มวยไทย" ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 และการจัดแข่งขันมวยไทยรากหญ้าระดับอาชีพยอดนิยม  รายการ  "ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยเจิงมวยล้านนา 2565"  ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ณ เวทีมวยชั่วคราว ลานล้านเมือง  ตลาดล้านเมือง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย