ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565 เปิดดู 1364 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566


 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

          เวลา 09.00 น. นายเสริฐ  ไชยยานันตา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 รับฟังการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook สำนักงาน ก.พ.ร. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดประชุมโดย นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.

          ในการประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้

  1. การมอบรางวัลเลิศรัฐกับการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ประจำปี 2566
  2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การยกระดับที่เป็นเลิศ”
  3. การชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์พิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566