ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565 เปิดดู 1305 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

          เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุมชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย