เปิดดู 250 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานแถลงข่าว วิ่งมาราธอน ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน “ Chiang Khong Run for Friendship

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าว วิ่งมาราธอน ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน “ Chiang Khong Run for Friendship" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ด่านพรมแดนเชียงของ สะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 4

โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ( ประธานที่ปรึกษา ) อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) นายเสริฐ ไชยยานันตา ( ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) และศิลปินดารา อาทิ คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ , คุณอุ้ย รวิวรรณ จินดา , คุณมัม ลาโคนิค , คุณอ้อย จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา , คุณสอง วจี กัลย์จาฤก , คุณโก้ คุณากร , คุณแป้ง ณรัชต์หทัย เหมือนประสิทธิเวช , คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องกรีน ชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย