เปิดดู 246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย