เปิดดู 638 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานร้านอาหาร TRQS และเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการปิดตา – เปิดใจสัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการต้อนรับ บริการอาหาร และเครื่องดื่มของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 พค 61 เวลา 09.00 น นายเสริฐ ไชยยานันตา ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานร้านอาหาร TRQS และเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการปิดตา – เปิดใจสัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการต้อนรับ บริการอาหาร และเครื่องดื่มของจังหวัดเชียงราย โดยโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว โดยเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเชียงรายให้มีฤดูกาลท่องเที่ยวตลอดปี มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือก สู่กลุ่มเป้าหมายให้มาก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวของเชียงรายมีมาตรฐานสู่ระดับสากล ณ โรงแรมพิมานอินน์ จังหวัดเชียงราย