เปิดดู 498 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรม"ประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 - 2562 และวันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561"

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม กิจกรรม"ประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 - 2562 และวันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย