ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2562 เปิดดู 743 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟจังหวัดเชียงราย ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟจังหวัดเชียงราย ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อทราบและพิจารณาแผนพัฒนาขับเคลื่อน , แผนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟจังหวัดเชียงราย