ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 737 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดน เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภาคลุ่มน้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดน เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภาคลุ่มน้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย