ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2566


 

 

 

 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
             เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
             โดยการประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้
             1. การจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองสุขภาวะดี (Wellness City) (เรื่องสืบเนื่อง)
             2. ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน (เรื่องสืบเนื่อง)
             3. ติดตามความคืบหน้าข้อเสนอด้านการจัดทำผังเมืองรวมเชียงราย (เรื่องสืบเนื่อง)
             4. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานชาและกาแฟจังหวัดเชียงราย (เรื่องเพื่อพิจารณา)
             โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้รายงานการดำเนินงานของโครงการเชียงรายเมืองเกษตรสร้างสรรค์มูลค่าสูงสู่การพัฒนา (ชา กาแฟและสมุนไพร) กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Tea & Coffee Festival กิจกรรมย่อย Tea & Coffee Festival “เชียงราย เมืองชาและกาแฟ” ซึ่งมีกำหนดการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 ช่องทางได้ที่ Facebook Fanpage : Tea & Coffee Festival 2023 (https://www.facebook.com/teaandcoffee.fest), อินสตราแกรม : TeaandCoffee.Fest และทวิตเตอร์ : Tea & Coffee Festival 2023