ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัดเชียงราย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)


 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
             เวลา 13.15 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัดเชียงราย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Webex) โดยมีนายสมคิด  จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
             โดยการประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้
             1. ความสำคัญของการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัด โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
             2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากจังหวัดที่มีผลการดำเนินงาน PMQA 4.0 ที่เป็นเลิศ โดย ผู้แทนจังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดสระบุรี