ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 เปิดดู 47 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ(ก.บ.จ.)จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2567