ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2567 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 “เมืองกาญเกมส์” ประจำปี 2567 พ