ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2567 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงราย