ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2567 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
อบรมมาตรฐานโอมสเตย์ไทยให้กับโฮมสเตย์ที่สมัครขอเข้ารับการตรวจประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2567