ประกาศเมื่อ 06 เมษายน 2562 เปิดดู 1191 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 7:00 น. วันจักรี ภาษาอังกฤษคือ Chakri Memorial Day ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี นอกจากจะเป็นวันแห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรีแล้ว ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย จึงนับเป็นวันครบรอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) กรุงเทพมหานครมีอายุครบ 237 ปี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย #วันจักรี