ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1368 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ต้อนรับคณะท่านอาจารย์จากมูลนิธิมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะท่านอาจารย์จากมูลนิธิมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ในโอกาสประสานงานโครงการ เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อน้องผู้บกพร่องทางการเห็น (Running For The Blind) "วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง"