ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562 เพื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย