ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมสัมมนานานาชาติ Northern Logistics Forum 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน +6 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมสัมมนานานาชาติ Northern Logistics Forum 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน +6 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซอคเกอร์ลีก

Download File