ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการปลูกไม้ประจำถิ่น “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด” จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการปลูกไม้ประจำถิ่น “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด” จังหวัดเชียงราย จำนวน 109 ต้น มีต้นราชพฤกษ์, ต้นพญาเสือโคร่ง, ต้นกาสะลองคำ โดยมีข้าราชการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ, เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สล็อต