ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมให้ข้อมูลการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองคู่แฝดด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมให้ข้อมูลการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองคู่แฝดด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV ณ ห้องประชุมอาเซียน สำนักงานจังหวัดเชียงราย