ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1310 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่