ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเสนอของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเสนอของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย