ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1314 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดภูโคลน-น้ำแร่ บ่อน้ำพุร้อนสามสี

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดภูโคลน-น้ำแร่ บ่อน้ำพุร้อนสามสี โดยมีท่านภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดป้าย “ภูโคลน-น้ำแร่” ร่วมกับคณะสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการ จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย น้ำแร่และโคลนที่บ่อน้ำร้อนมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายและสุขภาพ ชุมชนจึงได้พัฒนาขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแม่สรวย อีกทั้งชุมชนยังมีวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือ เป็นวิถีวัฒนธรรมไทยเงี้ยว สืบเชื้อสายมาจากเชียงตุงและสิบสองปันนา และยังมีแห่งโบราณคดีดอยเวียง-ดอยวง ที่เป็นแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่อายุประมาณ 3,000 ปี อยู่ในพื้นที่อีกด้วย ณ บ้านโป่งหมู่ที่ 6 หมู่ 10 และ หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมกับ อบต.ป่าแดด