ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1319 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย