ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย