ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1332 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และรวบรวมประเด็นข้อหารือของฝ่ายไทย นำไปหารือกับฝ่ายเมียนมา ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา ครั้งที่ 96

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และรวบรวมประเด็นข้อหารือของฝ่ายไทย นำไปหารือกับฝ่ายเมียนมา ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา ครั้งที่ 96 ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย