ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมออกบูธกิจกรรมของโครงการ "ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G" ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายร่วมออกบูธกิจกรรมของโครงการ "ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G" ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยในช่วงเช้าจะมีนักเรียนทำกิจกรรมตามบูธ มีการบรรยายจากวิทยากรมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาดอยตุง) และช่วงบ่ายมีการบรรยายธรรมจากพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)