ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมติดตามผลดำเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ประจำจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมติดตามผลดำเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม อนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย อ.เมืองเชียงราย