ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทรลม่วนใจ๋ ชิมชา-กาแฟ Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run 2019

เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทรลม่วนใจ๋ ชิมชา-กาแฟ Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run 2019 ณ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เส้นทางวิ่งขึ้นดอยเขาควาย ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล Green Season และสร้างการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมเดือนแห่งชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย และส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งเพื่อเข้าหาธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในมิติใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร