ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1242 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
จัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน กิจกรรม : การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดยนางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ จัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน กิจกรรม : การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพให้เป็นผู้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 3.เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยการเต้นแอโรบิก มีนักเรียนพร้อมคณะครูเข้าร่วมออกกำลังกาย จำนวน 300 คน