ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2562 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมเดิน- วิ่ง เพื่อการกุศล Run to Give Chiang Rai 2019

วันที่ 22 กันยายน 62 เวลา 05.30 น นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน- วิ่ง เพื่อการกุศล Run to Give Chiang Rai 2019 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมประชาชนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่