ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2562 เปิดดู 1338 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sport City)

ฯพณฯ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sport City) ให้แก่จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนของจังหวัดเชียงรายรับมอบ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงราย นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายผจญ ใจกล้า เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย โดยที่จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport tourism) เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน การพัฒนากีฬาเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาคุณภาพประชากรทั้งในด้านสุขภาพพลานามัยและด้านจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเอื้ออำนวย ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชียงรายมีสนามกีฬา ได้หลายรูปแบบเช่นกีฬาเพื่อมวลชน ประชากรมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสร้างนักกีฬาไปสู่นักกีฬาระดับชาติ กีฬาเพื่อการอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนและเป็นการกระจายรายได้สู่จังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายปีละ 3,600,000 คน มีรายได้เข้าจังหวัดเชียงราย 28,000 ล้านบาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย