ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2563 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง


จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง ด้วยพลังศรัทธาของชนทุกหมู่เหล่า

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วิ่ง ปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง" และปล่อยตัวนักกีฬาแข่งขันวิ่ง และปั่นจักรยาน เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ที่บริเวณสถานีขนส่งดอยตุง(ท่ารถม่วง) ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของล้านนา พร้อมกับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ตอกย้ำการเป็นเมืองแห่งการกีฬา (Chiang-Rai Spot City) การรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศ ให้ความสำคัญและสนใจการออกกำลังมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางนักกีฬาสมัครเล่นจากทุกภูมิภาคที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน

 

การจัดกิจกรรม วิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลอง 2002 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ที่ได้กำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 นี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินภาค 9 และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวงการกีฬา ทั้งในพื้นที่อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ชมรมเครือข่ายจักรยาน ขัวศิลปะ ตลอดทั้งภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพิชิตเทือกเขาดอยนางนอน ท่ามกลางทุ่งดอกเสี้ยวที่กำลังเบ่งบาน โดยการแข่งขันแบ่งเป็น การวิ่งเทรล ระยะทาง 12 กิโลเมตร (เส้นทางขึ้นวัดศาลาเชิงดอยถึงพระธาตุดอยตุง) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 1,000 คน ส่วนการปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กิโลเมตร (เส้นทางขึ้นดอยตุงสายใหม่ถึงพระธาตุดอยตุง) มีผู้สมัครมาร่วมเข้าแข่งขันจำนวนกว่า 500 คน พิเศษสุดการแข่งขันทั้งการวิ่งและการปั่นจักรยานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 แล้ว ยังส่งเสริมให้นักกีฬาจัดเตรียมอุปกรณ์บรรจุน้ำดื่มส่วนตัวมาในระหว่างการแข่งขันเพื่อลดขยะ พร้อมกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และยังเป็นกิจกรรรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบโล่รางวัล OVER ALL ให้กับนักวิ่งเทรลชายจำนวน 50 รางวัล และหญิงจำนวน 50 รางวัล และนักปั่นจักรยานชายจำนวน 40 รางวัล และหญิง 20 รางวัล อีกทั้งมอบเหรียญที่ระลึกให้กับผู้เข้าแข่งขันเมื่อเข้าถึงเส้นชัยทุกคน ซึ่งเหรียญนี้ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ตรวจแบบโดย ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ด้วยคุณค่าที่ได้รับความชื่นชมและความนิยมในระดับสากลอีกด้วย ท่ามกลางการบรรเลงโฟลล์คซองและขับร้องเพลงล้านนาของวงแม่คำ โดยอาจารย์แดนชัย รีอินทร์ เจ้าของบทเพลงดอยตุงอีกด้วย

 

สำหรับผู้ชนะเลิศในกีฬาแต่ละประเภท วิ่งเทรลหญิงได้แก่ นางสาวบุญทิตา เงินเย็น อำเภอแม่สาย ประเภทวิ่งเทรลชายได้แก่ นายธนากร จันโย จากอำเภอแม่จัน ประเภทปั่นจักรยาน OVER ALL หญิงได้แก่ นางสาวรุ่งนภา กุศล จากชมรม PPC เชียงรายแม่สรวย และประเภทปั่นจักรยาน OVER ALL ชายได้แก่ นายวุฒิชัย ใจปินตา อำเภอแม่สาย