ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2563 เปิดดู 1364 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดเชียงราย


วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการ ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และร.ต.อ.สมใจ รักเสมอ รองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) โครงการลอยน้ำเป็น เล่นน้ำได้ และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย