ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2563 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมสันถวะและหารือสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมสันถวะและหารือสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ ฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมเลขานุการ และล่าม ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายและเข้าเยี่ยมสันถวะ และหารือสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชาติ เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

โดยคณะผู้ให้การต้อนรับของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย นางสาวเกศรินทร์ พนารังสรรค์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงราย และนายชูสวัสดิ์ สวัสดี จ่าจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและสนทนาในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ได้มีโอกาสมาพบปะเยี่ยมเยือนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมกับของเข้าเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หลังเปิดให้มีการเดินทางระหว่างจังหวัดแล้ว เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปภายในจังหวัดเชียงราย สถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และร่วมกันแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย รวมทั้ง แสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันของจังหวัดเชียงรายที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จและเป็นระบบ

 

ในการเข้าเยี่ยมสันถวะในครั้งนี้ มิสเตอร์ ฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้ความสนใจสนทนาสอบถามในประเด็นต่าง ๆ โดยปกติที่จะมาพบปีละ 2 ครั้ง รวมทั้ง พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงราย การที่ไม่อาจมาพบได้บ่อย และต้องพบปะในรูปแบบ on line เพราะมีข้อจำกัดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงถือโอกาสนี้ มาพบกับชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงรายและพะเยา ซึ่งได้ติดตามนโยบายของรัฐบาลไทย และประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ ใช้จุดเด่นที่ประเทศไทยมีระบบป้องกันทางสุขอนามัยที่ดีมาก แม้จังหวัดเชียงรายมีผู้ติดเชื้อ แต่รักษาหายแล้วทั้ง 9 ราย ซึ่งต่อจากนี้ การเดินทางข้ามจังหวัดก็จะคับคั่งขึ้น เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายก็จะได้มาเยือนจังหวัดเชียงรายได้มากขึ้นด้วย และยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการไทยอย่างจริงจังและเข้มข้น ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นจะได้ไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งจะแจ้งให้ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยและในจังหวัดเชียงรายออกท่องเที่ยว หลังรัฐบาลจะคลายล็อคในระยะที่ 4 ที่จะถึงนี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วย อีกทั้ง ชาวญี่ปุ่นที่พำนักในจังหวัดเชียงรายทุกคนมีความสุขและไม่กังวลในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะในจังหวัดเชียงรายรักษาจนหายและไม่มีผู้ป่วยมานานถึง 72 วันแล้ว

 

ในท้ายของการเยี่ยมสันถวะของมิสเตอร์ ฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ยังได้ตอกย้ำถึงความนิยมของชาวญี่ปุ่นต่อจังหวัดเชียงราย ที่มีชาวญี่ปุ่นมาพำนักที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้ให้ความเอื้อเฟื้อดูแลทุกข์สุขของประชาชน ตลอดทั้งชาวญี่ปุ่นได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งจะเป็นนิมิตหมายให้เกิดความใกล้ชิดและร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตนี้ด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
11/06/63