ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานในพื้นที่สาธารณะของประชาชน www.ไทยชนะ.com

ไทยชนะ เป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานในพื้นที่สาธารณะของประชาชนเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการระบาดทั่วในประเทศไทยของโควิด-19 โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ www.ไทยชนะ.com เป็นระบบที่ศบค.จัดเตรียมไว้ เพื่อติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงและจำนวนผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีมาตรการผ่อนปรน โดยเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 06.00 น.  เป็นต้นไป วิธีใช้ไม่ยาก  เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดที่ร้านผ่านสมาร์ทโฟน จากนั้นจะเข้าสู่ระบบของเว็บ ไทยชนะ แอปพลิเคชันไทยชนะ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการค้นหา เช็คอิน เช็คเอาท์ประเมินกิจการ/กิจกรรม ร่วมมือกันคนละนิดเพื่อสุขอนามัยที่ดี ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลโรค และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค