ประกาศเมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
รายชื่อจังหวัด มาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 64