ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1366 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการเปิดประเทศ


วันพุทธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการเปิดประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting         

ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการเปิดประเทศโดยมี

"นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง

"นายโชติ ตราชู" ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานถึงกิจกรรมการเสวนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย         

จากนั้น คณะประชุมร่วมกันรับชม VDO Presentation บทบาทหน้าที่ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากับความสำคัญของอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย และ สรุปผลการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย โดยมีการเสวนาถอดบทเรียนถึง Phuket Sandbox กับแนวทางสนับสนุนงานของอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ก่อนปิดการประชุม ทางคณะประชุมได้เปิดโอกาศให้ผู้แทนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) บอกเล่าเรื่องราวแรงบัลดาลใจเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคร และทำการประกาศเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)