ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1317 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021"


วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021" ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย ถ.สิงหไคล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อีกทั้งสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลในระดับชาติเชื่อมโยงระดับนานาชาติ และเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์