ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวและKick Off เปิดจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ


วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวและKick Off เปิดจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย