ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตรวจและรับรองมาตรฐาน SHA Plus จังหวัดเชียงราย


วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตรวจและรับรองมาตรฐาน SHA Plus จังหวัดเชียงราย โดยเรื่องที่ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบได้แก่

- มาตราฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

-มาตรฐาน SHA Plus

-แนวทางการดำเนินการตรวจและรับรองมารตราฐาน SHA Plus จังหวัดเชียงราย

-หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรองรับมารตราฐาน SHA Plus

-การรณรงค์และเชิญชวนผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายที่ยังไม่ได้รับมาตราฐาน SHA ให้สมัครเข้าร่วมรับมาตราฐาน SHA

ณ ห้องประชุม ททท.  สนง.เชียงราย  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย