ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2564


วันพุทธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2564 โดยจังหวัดเชียงรายได้เชื่อมโยงสัญญาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มา

ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน