ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1368 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2564


วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และนายวิชภูม สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามหน้าที่ของคณะททำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ