ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา


วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2564

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีนายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำหลักสูตร การอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนและ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม