ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1318 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย


วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

       สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้จัดการ”ประชุมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย” โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เป็นประธานในการประชุม โดยมีชุมชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 8 ชุมชนได้แก่

บ้านป่าซาง,บ้านฟาร์มสันพันธกิจ,บ้านสันป่าเหียง,บ้านป่าตาลประชาสันติ,บ้านจอมหมอกแก้ว,บ้านโป่งแดง,บ้านห้วยทรายขาว,บ้านทุ่งงิ้ว

ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย